tel. 068 45 44 088
e-mail: sekretariat@gimnazjumnr2.pl
A- A A+

cookWpłaty za obiady dla uczniów Gimnazjum nr 2 CZERWIEC 2017
Obiady dwudaniowe: 63 zł. (14 dni x 4,50)
Nr konta: 77 1020 5402 0000 0302 0249 0845
Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto Gimnazjum nr 2 w dniach od 01.06-02.06.2017 r. z góry na cały miesiąc CZERWIEC.
Odpisy za m-c czewiec zgłaszamy do Pani intendentki do 31 maja 2017.

 

Przykład opisu tytułu wpłaty:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • Klasa
  • Miesiąc
  • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

Zasady dokonywania wpłat za obiad dziecka w Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2016/2017

  1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na stronie  lub na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
  2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu. 
  3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00. 
  4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 08.30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
  5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty. Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88